ô toÔng Phạm Hồng Cẩm - Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ninh trao đổi về kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng địa phương đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT.

 


Thưa ông, công tác bảo đảm trật tự ATGT được Tỉnh ủy Quảng Ninh quan tâm, chỉ đạo thực hiện như thế nào? 

Ông Phạm Hồng Cẩm: Từ năm 2003-2010, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã 3 lần ban hành chỉ thị (năm 2003, 2008 và 2010) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT. Các cấp uỷ, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã ban hành 28 chỉ thị, 15 nghị quyết và nhiều kế hoạch, văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện tại cơ sở. Trong đó, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các ngành chức năng, chính quyền địa phương... từng bước cụ thể hóa các nội dung chỉ thị của Tỉnh uỷ về đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong 9 năm qua, bộ máy tổ chức các ban ATGT từ tỉnh đến các địa phương được kiện toàn, củng cố; kết cấu hạ tầng, phương tiện GTVT đường bộ, luồng đường thủy, bến và cảng biển được đầu tư, nâng cấp và cải thiện đáng kể; áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lý GTVT, mà điển hình là quản lý tàu du lịch vịnh Hạ Long bằng thiết bị định vị vệ tinh; lực lượng chức năng làm nhiệm vụ TTKS, cưỡng chế thực hiện pháp luật ATGT được đầu tư thêm nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác; tình hình trật tự ATGT trên địa bàn chuyển biến tích cực...
 
Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo công tác ATGT tại địa phương, có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì?

Ông Phạm Hồng Cẩm: Để đạt hiệu quả thì cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở phải liên tục chỉ đạo chặt chẽ với quyết tâm cao, tạo sự phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân. Từng cấp uỷ, chính quyền cơ sở phải xác định nghiêm túc vai trò trách nhiệm trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn mình quản lý. Công tác tuyên truyền ATGT, xây dựng VHGT gắn liền với từng cộng đồng dân cư, đơn vị cơ sở. Cùng với đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, dịch vụ vận tải, lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm để để duy trì trật tự, kỷ cương ATGT.
 
Ngày 4/9/2012, Ban Bí thư Trung ương ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT. Tỉnh ủy Quảng Ninh đã triển khai thực hiện thế nào, thưa ông?

Ông Phạm Hồng Cẩm: Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành  Kế hoạch số 39-KH/TU về triển khai thực hiện Chỉ thị 18. Trong kế hoạch này đề ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm của từng cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, nội dung đảm bảo trật tự ATGT được xác định là tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc để xảy ra vi phạm về trật tự ATGT; định hướng đầu tư hiện đại hóa hệ thống giám sát, tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý triệt để các hành vi vi phạm; xây dựng phương án phát triển, đào tạo lực lượng CSGT, TTGT có đủ điều kiện phẩm chất, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu trong nhiệm vụ mới; triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, khắc phục ùn tắc giao thông tại các đô thị; xây dựng phương án tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, khai thác có hiệu quả các thiết bị quản lý giao thông... Tỉnh ủy đã giao UBND tỉnh chỉ đạo Ban ATGT tỉnh, các sở, ngành chức năng và UBND địa phương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, thiết thực triển khai theo kế hoạch này.


Đại diện Alibaba Việt Nam - EDX Group cung cấp gói GOld Supplier hỗ trợ tư vấn DN xuất khẩu hiệu quả trên Alibaba

Liên kết website Du lịch

Kinh nghiệm du lịch sầm sơn 2019
Du lịch Thành phố Sầm Sơn 2019