Đình chỉ 1 tháng, thu hồi phù hiệu 2500 xe qua hộp đen ô tô

Việc lắp đặt hộp đen ô tô giám sát hành trình 2015 là chỉ thị bắt buộc của Bộ GTVT đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh vận tải hàng hóa.


Lực lượng chức năng của các tỉnh, thành đã thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến một tháng với 2.568 xe.


Giám sát xe qua hộp đen ô tô
Giám sát xe qua hộp đen ô tô tại trung tâm dữ liệu tổng cục đường bộ VN

Chỉ tính riêng trong tháng 7, lực lượng chức năng đã thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn một tháng 484 xe, trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn một tháng là 410 xe, từ chối cấp phù hiệu là 74 xe thông qua kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị định vị ô tô giám sát hành trình.


Cụ thể, 32/63 địa phương có báo cáo kết quả xử lý thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác hoặc từ chối cấp phù hiệu; 8/63 địa phương có văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh và phê bình, cảnh cáo; 23/63 địa phương còn lại chưa có báo cáo. Cũng theo kết quả thống kê của Tổng cục Đường bộ VN cho thấy, đến hết tháng 7 bình quân có 64,8% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống thông tin của Tổng cục. Đặc biệt, hệ thống máy chủ của Tổng cục đã phát hiện được hơn 15 triệu phương tiện vi phạm về tốc độ trong 7 tháng đầu năm 2015.


Ông Nguyễn Văn Huyện cho biết, Tổng cục Đường bộ VN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố (đặc biệt là các địa phương thường xuyên có số lần vi phạm/1.000 km ở mức cao) quan tâm chỉ đạo Sở  GTVT tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý theo quy định tại Thông tư số 10 ngày 15/4/2015.


Nguồn: baogiaothong.vn

Đại diện Alibaba Việt Nam - EDX Group cung cấp gói GOld Supplier hỗ trợ tư vấn DN xuất khẩu hiệu quả trên Alibaba

Liên kết website Du lịch

Kinh nghiệm du lịch sầm sơn 2019
Du lịch Thành phố Sầm Sơn 2019